Všetko o nákupe
Možné spôsoby platby

Platba vopred na účet

Zaplatíte prevodom z Vášho bankového účtu alebo zloženkou na náš účet:

Číslo účtu: 2200063785/8330

Banka: FIO, Bratislava

Variabilný symbol: číslo objednávky

Akonáhle bude objednávka uhradená, tovar predávame na expedíciu a môžete sa tešiť, že ho vo väčšine prípadov budete do dvoch-troch pracovných dní mať doma. Cena: zadarmo

Dobierka

Tovar zaplatíte v hotovosti pri preberaní od dopravcu (kuriérska služba). Cena za dobierku: 10€

 
Možné spôsoby dopravy

Obchodný balík

Tovar zasielame ako obchodný balík. Zásielku môžete očakávať do troch pracovných dní odo dňa podania zásielky na prepravu.

Cena doručenia: zadarmo

 

Kuriérska služba

Tovar zasielame kuriérskou službou. Zásielku môžete očakávať do dvoch pracovných dní odo dňa podania zásielky na prepravu.

Cena doručenia: zadarmo

 

Obchodný balík

 
Reklamácie
Pokiaľ Váš výrobok nepracuje správne a chcete uplatniť nárok na reklamáciu, najskôr nás prosím kontaktujte na mailovej adrese Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript a popíšte problém, prípadne môžete aj zatelefonovať. Nemusí sa totiž vždy jednať o chybu výrobku, ale treba o nepochopenie niektoré funkcie či nesprávnu inštaláciu.

Akonáhle bude problém potvrdený, oznámime Vám, čo všetko bude k vybaveniu reklamácie treba poslať. Nechceme Vás otravovať a je pravdepodobné, že doplnky typu základná doska, rozdvojka tvaru T či diaľkové ovládanie nebudeme potrebovať, ak zrovna tie nie sú predmetom reklamácie. Tovar umyte, zabaľte (najlepšie do pôvodnej krabice) a spolu s popisom problému a záručným listom zašlite na adresu servisu ako balík Slovenskej pošty:

WC KOMFORT s.r.o.
Servisné stredisko
J. Jovkova 3263/25
14300 Praha 4
Česká republika

Zásilku odporúčame poistiť na nákupnú cenu tovaru a poslať doporučene. Doklad o poštovnom prosím uschovajte. Až bude tovar opravený, bude Vám zdarma doručený späť. V rámci záručnej opravy máte samozrejme nárok na úhradu poštovného smerom do servisu a preto Vás poprosíme o zaslanie fotokópie dokladu za poštovné mailom a za Vaše číslo účtu, kam budete chcieť poštovné vrátiť.

Opravy sa snažíme vybavovať čo najrýchlejšie, väčšinou má zákazník opravený tovar naspäť do 14 dní.
 
Odstúpenie od zmluvy

Jak postupovat, když zakoupené zboží pro vás není to pravé a chcete ho vrátit v zákonné 14denní lhůtě?

V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Nárok máte i v případě, že objednávku učiníte po internetu s osobním odběrem na některé z našich kamenných prodejen.

V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

Kde zboží vrátit

Zboží můžete vrátit na pobočce, je-li zřízena. Své právo na vrácení zboží můžete uplatnit také písemně, a to odstoupením od smlouvy a zasláním zboží na adresu:

PORCUS ČR, spol. s r.o.
Cílkova 642/18
14200 Praha 4

Vracené zboží prosíme dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

Prosíme, uveďte zboží pokud možno do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu.

Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve než dojde k doručení vraceného zboží zpět na naše reklamační oddělení ( případně než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno). Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.

V obou případech přiložte Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy.

Je dobré vědět

Obal není nutný

Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.

Zboží si můžete vyzkoušet

Nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení. Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které bude mít PORCUS ČR, spol s r.o. s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě. Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvede do původního stavu sami (očištění, zkompletování, správné zabalení apod.) S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.

íklad:

Zákazník si objedná a koupí bidet, doma ho uvede do provozu a nainstaluje vodní filtr a aromatickou náplň. Zjistí, že bidet nesplňuje jeho požadavky. Nicméně ho už použil a načal spotřební materiál k bidetu dodaný. Nic není ztraceno, použitím nezaniká nárok na odstoupení od smlouvy, ale spotřebitel by měl uhradit spotřebovaný materiál.

Dodržení 14denní lhůty

Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně).

V co nejkratším termínu od zaslání tohoto odstoupení je potřeba, abyste nám předali zakoupené zboží. V tomto případě nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží k prodávajícímu.

Jaké dokumenty přiložit?

Ke vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku.

Nejlepší možností je zaslání vyplněného Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy a nákupního dokladu, který jste obdrželi na svoji adresu.

Jaké zboží nelze vrátit vůbec?

Ze zákona spotřebitel nemůže odstoupit zejména od smlouvy:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Výjimkou jsou případy, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno.

Stručný přehled na závěr

 • Od kupní smlouvy je možné odstoupit do 14 kalendářních dnů.

 • Lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží.

 • Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den.

 • Odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli odesláno nejpozději v poslední den 14denní lhůty.
  Zboží může být po dohodě vráceno i později.

 • Rozbalením ani použitím zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu. Výjimku tvoří např. audio a video nosiče.

 • Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu.

 • Je možné vrátit i zboží použité, avšak dodavatel má opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží.

 • Peníze vrátíme nejpozději do 14 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než obdržíme vracené zboží (případně než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno).